28/11/2022 - Czech Broadside Ballads as Text, Art, Song in Popular Culture

Právě vyšla publikace o kramářských písních v umění, textu a písni v nakladatelství Amsterdam University Press s kapitolou Dr. Kateřiny Březinové o Brazílii. Sledujte historické spojitosti tohoto fenoménu populární kultury mezi zeměmi českými, Británií a Brazílií.

Publikaci je možné číst v režimu Open access: Amsterdam University Press

Fotografie z konference pořádané Filosofickou fakultou Masarykovy university v Brně a z poutních míst Vranově a Žarošicích.