03/05/2023 - Čínsko-ruské vztahy a válka na Ukrajině: vzniká nezápadní bezpečnostní aliance?

Záznam kulatého stolu Katedry asijských studií a Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha:

Spolupráce Číny a Ruska ovlivňuje geopolitické dění ve světě a je klíčová i pro průběh války na Ukrajině. Během jara 2023 navíc proběhla série diplomatických setkání mezi představiteli těchto států za účelem posílení vzájemných vztahů. Jak úzce tedy Čína a Rusko v rámci probíhající války spolupracují? Změnila se jejich spolupráce v posledním roce? Do jaké míry mezi nimi můžeme pozorovat vojenskou koordinaci?

moderátorka: 
Dr. Martina VARKOČKOVÁ (Metropolitní univerzita Praha)

řečníci:
Dr. Michael ROMANCOV (Metropolitní univerzita Praha)
Dr. Aleš KARMAZIN (Metropolitní univerzita Praha)
Dr. Jan LUDVÍK (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)