27/04/2016 - Changing Media – Changing Media Studies

Katedra mediálních studií MUP pořádala ve spolupráci s Oslo and Akershus University College of Applied Sciences mezinárodní česko-norský workshop s tematickým zaměřením Changing Media – Changing Media Studies.

Workshop se konal pod záštitou Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v České republice. Odborným garantem byl prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., vedoucí Katedry mediálních studií MUP. Workshop probíhal v anglickém jazyce a byl živě streamovaný. Více na stránkách projektu.

Mezinárodní česko-norský workshop je pořádaný ve spolupráci s Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Department of Journalism and Media Studies) v rámci realizace projektu číslo NF-CZ07-ICP-4-4602015 „Innovation of Media Studies Program at Metropolitan University Prague: Norwegian Inspiration“.

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism