12/12/2018 - Asijská studia jako interdisciplinární obor

"Asijská studia jako interdisciplinární obor" byl název konference katedry asijských studií, která byla určená pro všechny, kdo mají zájem o pohled na Asii z různých perspektiv.

Cílem konference bylo představit mezioborové přesahy asijských studií především z hlediska teoreticko-metodologického. Odborníci a odbornice z českých a slovenských akademických institucí představili své výzkumy v kontextu politologickém, filosofickém, ekonomickém, sociálně vědném či kulturologickém. Tři konferenční panely byly rámcově regionálně vymezeny jako panel japanologický, indologický a sinologický.

PROGRAM