20/11/2019 - Aktuální trendy v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha si vás dovoluje pozvat na kulatý stůl Aktuální trendy v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci: Příběhy, výzvy, souvislosti.

KDY: středa 20. listopadu 2019, 15:00 hod.

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost č. 117

HOST: PhDr. Mgr. Jiří Škvor, MBA, vedoucí oddělení rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Charity ČR

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc procházejí velkými změnami. Hledají se neotřelá, inovativní řešení, vše se spojuje do velkých, komplexních celků, základem je funkční spolupráce napříč zeměmi, sektory, aktéry. Jakou roli v tom můžeme nyní i do budoucna hrát my občané, naše organizace, stát?

Prosíme o registraci účasti na registrace.mup.cz.