25/10/2022 - Accessible tourism for all - Sustainable strategies for recovery

Department of Tourism organises international conference "Accessible tourism for all - Sustainable strategies for recovery" (Přístupný cestovní ruch pro všechny - udržitelné strategie pro obnovu).


Autor videa: Jakub Branda, student Mediálních studií (v rámci programu Škola bez bariér)

Date/Datum: 25 October 2022
Registration/Registrace:
9.30 - 10.00
Time/Čas: 10.00 - 15.30
Venue/Místo: MUP, Dubečská 900/10, Praha 10
Participation is free/Účast zdarma
Registration at/Registrace na: aplikace.mup.cz/norway

Program in PDF

Záznam konference:

Under the auspices of