02/12/2011 - Třetí výroční expertní konference Centra bezpečnostních studií MUP

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha uspořádalo v pátek 2.12.2011 svoji třetí výroční expertní konferenci s názvem "National Security Policies of the Visegrad Group Countries".

Konference se zabývala problematikou zajištění národní bezpečnosti v členských státech Visegrádské skupiny v dobách snižujících se rozpočtů na obranu a bezpečnost. Cílem jako již tradičně bylo prolnout pohledy akademiků a praktiků. V prvním panelu proto vystoupili se svými příspěvky akademičtí experti z členských států Visegrádské skupiny, v druhém panelu pak promluvili zástupci ministerstev obrany těchto států. V posledním panelu konference zazněly příspěvky od expertů mimo členské státy Visegrádské skupiny, kteří nabídli svůj vnější pohled na skupinu jako celek. Zahajovací přednášku přednesl ředitel Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR Ivan Dvořák. Detailní program konference je dostupný on-line na http://www.c4ss.cz/EN/expert-conference.html. Konference se konala v budově Metropolitní univerzity Praha na Žižkově (Prokopova 16, Praha 3, 130 00).

Zpracoval: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D., vedoucí Centra bezpečnostních studií

Fotogalerie