22/11/2011 - Křest knihy "Politický systém ČR" autorů JUDr. Karla Vodičky a doc. Ladislava Cabady

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. ve spolupráci s nakladatelstvím Portál uspořádala 22. listopadu přednášku „Konsolidace demokracie v ČR“ spojenou se křtem knihy K. Vodičky a L. Cabady „Politický systém ČR“, která vychází ve 3. rozšířeném vydání.

Kniha obsahuje analýzu všech základních oblastí významných pro fungování politického života i řadu důležitých faktografických údajů, které se vztahují k českému politickému životu. Autoři podávají přehled moderní politologické teorie transformace, probírají hlavní principy současné demokracie v České republice a ústavní instituce na centrální i komunální úrovni, systém politických stran a vnitrostranické rozhodovací procesy. Pozornost je věnována historickému vývoji, vztahu mezi občany a politiky i perspektivám české politické kultury. Kniha zohledňuje výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v květnu 2010 a výsledky senátních a komunálních voleb v říjnu 2010. Z celkového synchronického pohledu je zachycen stav politického systému České republiky na konci roku 2010.

Publikace je určena studentům sociálních věd, stejně tak jako budoucím manažerům, ekonomům a právníkům. Obsahuje moderní politologické teorie, aplikované na realitu České republiky. Osvětluje politickou praxi a je též kronikou vývoje politického systému 1992-2010. Tím může sloužit jako přehledný zdroj informací a standardní příručka pro historiky, novináře, politiky, činitele veřejné správy, učitele i zainteresované laiky.

Pozvánka

Stránka na webu nakladatelství Portál