28/11/2011 - Studijní cesta do Bruselu a Lucemburku

Metropolitní univerzita Praha pořádá dvakrát ročně pro své studenty studijní cesty do Bruselu a Lucemburku. I v roce 2011 měli studenti možnost dvakrát navštívit instituce Evropské unie spolu s předním odborníkem na evropská studia prof. Ing. Jaroslavem Jakšem, DrSc. Cesta byla velmi dobře připravena a organizována CEBRE, která zastupuje české firmy v Bruselu.

Během studijní cesty v podzimním termínu, která se konala ve dnech od 28. listopadu do 2. prosince 2011, navštívilo sedmnáct studentů denního i kombinovaného studia společně s prof. Ing. Jaroslavem Jakšem, DrSc. hlavní instituce Evropské unie. V Bruselu navštívili Radu EU, Evropský parlament, Evropskou komisi, Evropský hospodářský a sociální výbor a NATO. Nechybělo ani setkání s velvyslancem ČR v Belgii, Ivo Šrámkem, představení US Chamber of Commerce a přednáška na téma „Role zastoupení regionů v Bruselu“ s následnou diskusí se zástupci Středočeského kraje v Bruselu. Návštěva Bruselu byla zakončena prohlídkou města s průvodcem.

O tom, jak se cesta studentům líbila, svědčí komentář studentky MUP Gabriely Steinwald.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat jak pracovníkům CEBRE, kteří se nám v Bruselu věnovali, tak mezinárodnímu oddělení za nabídku takovéto studijní cesty a v neposlední řadě panu doktorovi Jakšovi, který byl vynikající společník. Ráda bych poděkovala i našemu řidiči panu Zamfirovi Marinovi, který s námi jel velmi ohleduplně“.