25/11/2011 - Konference Volby a političtí aktéři ve střední Evropě

Univerzitní středisko Plzeň Metropolitní univerzity Praha uspořádalo v pátek 25. listopadu 2011 konferenci na téma „Volby a političtí aktéři ve Střední Evropě“. Odborného setkání se zúčastnilo přibližně 80 posluchačů, kteří vyslechli referáty ve dvou panelech a velmi aktivně se zapojili do diskusí.

První panel byl věnován otázkám spojeným s volebními reformami a procesy v České republice. V prvním vystoupení Miroslav Novák z Vysoké školy CEVRO institut prezentoval příspěvek věnovaný rizikům a limitům modelování dopadů volebních reforem na základě předchozího chování politických aktérů a voličů. Na jeho vystoupení navázal Jakub Charvát z Metropolitní univerzity Praha s deskriptivně-analytický příspěvkem věnovaným historii volebních reforem v Česku po roce 1989. Ve třetím příspěvku pak Jan Bureš z Metropolitní univerzity Praha reflektoval pozadí volebního úspěchu TOP09 a Věcí veřejných ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010.

Druhý panel byl věnován volebním procesům a vývoji stranických systémů v zemích Visegrádské skupiny. Michal Kubát z Univerzity Karlovy nejdříve kontextualizoval volební úspěch Hnutí vedeného Januszem Palikotem a zasadil jej do vývoje polského stranického systému. Vratislav Havlík z Masarykovy univerzity následně diskutoval dopady supersmíšeného volebního systému na maďarský stranický systém, zejména s ohledem na pozici krajně pravicových politických subjektů. Petr Just z Metropolitní univerzity Praha navázal příspěvkem na téma vývoje slovenského stranického systému po roce 2002. Panel byl uzavřen příspěvkem Petry Ježové z Masarykovy univerzity, která empiricky falzifikovala hypotézu, že větší spokojenost s členství země v EU pozitivně koreluje s účastí ve volbách do Evropského parlamentu.

Do diskusí, které následovaly po každém příspěvku, se zapojili další významní politologové – mj. Vít Hloušek z Masarykovy univerzity či Michal Klíma a Ladislav Cabada z Metropolitní univerzity Praha – a další účastníci konference z řad studentů plzeňských vysokoškolských pracovišť. Příspěvky z konference budou v roce 2012 shromážděny v kolektivní monografii.

Fotogalerie