05/12/2011 - Mimořádné přednášky s diskusí - PhDr. Eleonora KOVÁČOVÁ, PhD.

Katedra právních disciplín a veřejné správy připravila na 5.12 a 6.12.2011 dvě mimořádné přednášky PhDr. Eleonory KOVÁČOVÉ, PhD. z partnerské Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Obě přednášky s následnou diskusí proběhnou v místnosti č. 105 v budově MUP na Jarově:

5.12.2011 od 14 hod. - Základy verejnej správy SR
6.12.2011 od 14 hod. - Aktuálne otázky verejnej správy

Přednášky jsou výbornou přípravou pro studenty ESVS k předmětu Vybrané aspekty evropského správního práva a pro studenty VS k předmětu Teorie a dějiny veřejné správy. Obsah přednášek také koresponduje s množstvím závěrečných prací zabývajících se tématem veřejné správy jak ČR tak ve vybraných státech Evropy.