04/01/2012 - Nový hodnostní sbor aneb nepochopení zákonitostí trhu práce

Centrum bezpečnostních studií MUP a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo ve středu 4.1.2012 další z přednášek programu „Bezpečnostní dialog 10/20“ (10 let v NATO / 20 let transformace Armády ČR). Přednášejícími byli pplk. Ing. B. Pernica, Ph.D a nprap. Bc. Petr Seifert, vrchní praporčík Armády České republiky.

Tématem přednášky a následné diskuze byla problematika pracovně nazvaná Nové hodnostní sbory, aneb nepochopení zákonitostí trhu práce. Akce se jako posluchači zúčastnili jak bakalářští a magisterští studenti MUP tak i zájemci z řad veřejnosti a akademičtí zástupci MUP. Celková návštěva byla pravděpodobně díky blížícímu se zkouškovému období menší než obvykle, ale o to kvalitnější byla následná diskuze.

Cyklus Bezpečnostní dialog 10/20 pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Účelem cyklu je zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Pozornost je soustředěna zejména na období let 2002 až 2009, období výstavby profesionální AČR, nasazení českých vojáků v GWOT a hodnocení výsledků ve transformace ozbrojených sil v oblasti lidských a finančních zdrojů. Hlavním cílem je otevřít debatu o podobě transformace a soudobého působení ozbrojených sil České republiky. Více informaci o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na http://www.c4ss.cz.

Fotogalerie