03/05/2012 - Film Matinees: Obraz nepřítele

Centrum bezpečnostních studií Vás zve na pravidelné Film Matinees (odpolední filmy) s následnou diskusí.

Projekt "Dějiny, film a lidská práva" společnosti Člověk v tísni.

Projekce 3. 5. 2012, 15:00–16:35, budova Strašnice, učebna č. 117

Film: Obraz nepřítele
(Mark Daniels/ Francie/ 2005/ 92 min.)

Plán všech projekcí

Popisky k filmům