24/05/2012 - Post-společnosti: pokus o diagnózu doby

Diskusní klub MUP navštívil ve čtvrtek 24. května profesor Václav Bělohradský, jenž se zájemci debatoval na téma "Post-společnosti: pokus o diagnózu doby".

Václav Bělohradský bezesporu patří k našim předním politickým myslitelům a své pověsti stoprocentně dostál i na půdě MUP. Anoncovaná "Diagnóza doby" byla rozdělena do čtyř diagnostických bloků - forem chaosu, v němž se současná globální společnost ocitla a v nichž se snaží zorientovat. Chaos post-bipolární, post-multikulturní, post-profesionální a post-humanistický byly přiblíženy a osvětleny z nejrůznějších úhlů pohledu, takže navzdory skutečnosti, že se většinu času hovořilo o chaosu, obohatila přednáška a následná diskuse účastníky nejenom o precizně provedenou analýzu současného stavu globální společnosti, ale zejména je vyprovokovala a inspirovala k přemýšlení, což je esencí filozofického přístupu ke světu.

Fotogalerie