08/11/2012 - Konference - Korupce jako destabilizační faktor rozvoje a demokratické konsolidace

Metropolitní univerzita Praha, její středisko v Plzni ve spolupráci s Katedrou politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni uspořádala konferenci na téma: Korupce jako destabilizační faktor rozvoje a demokratické konsolidace. Konference se uskutečnila dne 8.11.2012 v prostorách Metropolitní univerzity Praha ve velké aule v Plzni.

V rámci konference byly otevřeny dva panely: Korupce jako politický fenomén a předmět sociálně-vědní analýzy a Korupce jako nástroj narušování demokracie, kde odborníci na toto téma představili výsledky své práce (Program). O konferenci byl velký zájem jak mezi řečníky, tak mezi posluchači. Podle ohlasů z obou stran šlo o velmi přínosné setkání na aktuální téma. Z toho důvodu byly některé prezentace umístěny na web Metropolitní univerzity Praha.

Prezentace:

Lucie Cviklová – Česká politická krize 1997/1998 ve světle americké aféry Watergate
Miroslav Grznár – Korupce, kultura a princip kognitivní disonance
Petr Krčál – Korupce jako habitus
Vladimír Naxera – Občanská společnost, korupce a (ne)důvěra – dílčí příspěvek k pochopení povahy a dopadů korupce v postkomunistických společnostech
Linda Piknerová – Legitimita v postkoloniálních státech – vybrané příklady z Afriky
Dana Pokorná – Korupce a klientelismus očima volených zastupitelů
Radomír Silber – Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci v České republice v 90. letech 20. století