06/09/2012 - Nová obranná strategie ČR 2012-2020

Centrum bezpečnostních studií MUP (C4SS) a Centrem pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo 6.9.2012 devatenáctou z cyklu přednášek programu „Bezpečnostní dialog 10/20“ (10 let v NATO/20 let transformace Armády ČR) na téma „Nová Obranná strategie České republiky 2012-2020.“ Našimi hosty byli Pavel Štalmach (bývalý první náměstek ministra obrany ČR), Luboš Dobrovský (bývalý federální ministr národní obrany) a Jiří Šedivý (bývalý náčelník Generálního štábu AČR).

Během přednášek všech vystupujících byla podrobně představena nová Obranná strategie ČR a její implikace pro Armádu České republiku. V následné diskuzi zaznělo mnoho často velmi rozdílných názorů na danou problematiku, včetně dotazů na aktuální témata vývoje a stavu AČR. Akce se jako posluchači zúčastnili bakalářští i magisterští studenti MUP a zájemci z řad veřejnosti.

Cyklus Bezpečnostní dialog 10/20 pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Účelem cyklu je zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Pozornost je soustředěna zejména na období let 2002 až 2009, období výstavby profesionální AČR, nasazení českých vojáků v GWOT a hodnocení výsledků ve transformace ozbrojených sil v oblasti lidských a finančních zdrojů. Hlavním cílem je otevřít debatu o podobě transformace a soudobého působení ozbrojených sil České republiky. Více informaci o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na http://www.c4ss.cz.

Zpracoval: Oldřich Bureš, vedoucí C4SS

Fotogalerie