23/01/2013 - Den otevřených dveří

Metropolitní univerzita Praha Vás zve ve středu 23.1.2013 na Den otevřených dveří. V jeho rámci se uskuteční od 15:00 a 16:00 hod. ukázkové přednášky vybraných studijních oborů a od 17:00 hod. pak vedení univerzity v čele s rektorem prof. Michalem Klímou představí celou univerzitu se všemi jejími studijními obory a dalšími aktivitami. Všichni jste srdečně zváni!

Srdečně všechny zveme v rámci Dne otevřených dveří na následující přednášky

Čas

Přednášející

Téma

Budova/místnost

15.00

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr.hab

Ústavní aspekty přímé volby prezidenta, ústavní aspekty amnestie prezidenta

Strašnice č. 109

15.00

PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.

Vítejte v asijském století

Strašnice č. 206

15.00

doc. Ing. Vladislav Flek, Ph.D.

Problémy vstupu ČR do
Eurozóny

Strašnice DC

15.00

Mgr. Lenka Pánková, Ph.D.

Muslim Extremism in a British film – přednáška v angličtině

Strašnice č.307

16.00

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Život s médii

Strašnice aula

16.00

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

Význam právní ochrany
průmyslového vlastnictví

Strašnice č.205

16.00

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Politická mapa jako zdroj (ne)správného poznání v mezinárod-ních vztazích

Strašnice č. 109

16.00

Dr. Mitchell Belfer

Current Events
(Současné politické dění)
– přednáška v angličtině

Strašnice č. 307

15.00

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Změna způsobu volby prezidenta ČR a její konsekvence

US Plzeň

15.30

doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.

Západní imaginace Afriky

US Hradec
Králové

Místa konání přednášek

Praha
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Dubečská 900/10
100 31 Praha 10 - Strašnice

tel.: 274 815 044, 274 821 235, 274 772 827
fax: 274 817 190

mapa
google view

GPS souřadnice:
50°4'10.199"N, 14°29'52.243"E

Plzeň
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
(budova VOŠ a SPŠE, prostřední pavilon, kancelář č. 2502)
Koterovská 85
326 00 Plzeň

tel.: 377 418 242, 602 457 142, 725 190 776

e-mail: plzen@mup.cz
mapa

GPS souřadnice:
49°43'58.754"N, 13°24'12.956"E

Hradec Králové
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
(Pavilon U3, areál ZŠ)
Štefánikova 566
500 11 Hradec Králové

tel.: 495 260 728

e-mail: hradec.kralove@mup.cz
mapa
plánek

GPS souřadnice:
N50°11'06,5" E15°50'14,2"