23/11/2012 - Konference - Privatizace bezpečnosti

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha uspořádalo v pátek 23.11.2012 svoji čtvrtou výroční expertní konferenci s názvem Privatizace bezpečnosti. Konference se zabývala problematikou zajišťování bezpečnosti soukromými aktéry.

Ačkoliv je totiž bezpečnost v České republice stále většinou občanů vnímána jako doména státu, v praxi již i v českém prostředí privatizace bezpečnosti pokročila do té míry, že počet zaměstnanců soukromých bezpečnostních společností přesahuje počet příslušníků Policie České republiky. Objevují se také první pokusy o založení českých vojenských společností. Kromě akademických příspěvků věnovaným právě problematice působení soukromých bezpečnostních a/nebo vojenských společností v České republice i v zahraničí proto konference nabídla i dva panely s příspěvky praktiků - zástupců veřejné sféry (Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany) a majitelů v ČR působících soukromých bezpečnostních služeb a představitelů jejich oborových sdružení. Cílem totiž jako již tradičně bylo prolnout pohledy akademiků a praktiků. Detailní program konference je dostupný on-line na http://www.c4ss.cz/CZ/expert-conference.html.
Konference se konala v budově Metropolitní univerzity Praha na Žižkově (Prokopova 16, Praha 3, 130 00).

Zpracoval: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D., vedoucí Centra bezpečnostních studií

Fotogalerie