18/09/2012 - Seminář v rámci grantu RESAREAS

Dne 18. 9. 2012 se uskutečnil na půdě budovy MUP na Žižkově seminář k projektu RESAREAS (síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí). <a href="http://www.mup.cz/cz/o-univerzite/projekty/projekty-mup-v-roce-2012.html/638_1619-sit-spoluprace-pri-vyzkumu-mimoevropskych-oblasti--resareas/1">Více o projektu</a> <a href="http://www.mup.cz/cz/o-univerzite/fotogalerie.html/10_1674-seminar-v-ramci-grantu-resareas" title="Fotogalerie">Fotogalerie</a>