01/11/2012 - Millennialism and Apocalyptic Thought in Islam

Centrum pro studium Blízkého východu (CMES) uspořádalo ve čtvrtek 1.11. 2012 další ze série diskuzí u kulatého stolu. Přednášejícím byl tentokrát Dr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., z Orientálního ústavu Akademie věd.

Tématem jeho prezentace byl milenialismus a apokalyptické myšlení v islámu. Dr. Ostřanský se zaměřil jak na klasické představy muslimů o konci světa v té podobě, v jaké převládaly ve středověku, tak i na moderní islámskou apokalyptickou literaturu, do níž se promítá i celá řada západních vlivů. Mimo jiné také ukázal, jakými způsoby se prolínají témata jako je islámské eschatologie, historie, politika i lidová kultura.

Fotogalerie

Plakát