25/02/2013 - Vypracování přihlášek ochranných známek

Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP připravil pro posluchače a absolventy bakalářského a magisterského studia seminář, který je věnován "vypracování přihlášek ochranných známek".

Seminář se uskuteční, v případě dostatečného počtu zájemců, dne 25. února 2013 od 13 hod. v budově MUP na Jarově v zasedací místnosti ve 13. patře.

Prosíme zájemce, aby potvrdili svou účast na email. adrese: spindler@mup.cz
nebo na tel.č. 724 137 667.