04/09/2013 - Přijímací zkoušky pro bakalářské a magisterské obory v prezenční formě studia pro akademický rok 2013/2014

Více informací o přijímacím řízení <a href="http://www.mup.cz/cz/o-studiu/prijimaci-rizeni.html">zde</a>.