12/03/2013 - Střet zájmů při zadávání armádních zakázek: Specifické rysy a možnosti prevence

Centrum bezpečnostních studií MUP (C4SS) uspořádalo 12.3.2013 21. přednášku z cyklu „Bezpečnostní dialog 10/20“ (10 let v NATO/20 let transformace Armády ČR) na téma „Střet zájmů při zadávání armádních zakázek: Specifické rysy a možnosti prevence.“ Naším hostem byl Milan Kryštof Čech z Odboru pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády České republiky.

Nejprve vymezil problematiku střetu zájmů a její specifika v armádním kontextu, včetně uvedení konkrétních příkladů ze své praxe. Pak nastínil některé možné způsoby omezení střetu zájmů při zadávání armádních zakázek, přičemž zdůraznil význam preventivních opatření. Následně bylo diskutováno, co to vlastně znamená, že je někdo ve střetu zájmů a jaká jsou úskalí implementace různých možných protiopatření v praxi. Zaznělo mnoho dotazů na danou problematiku i současnou situaci v AČR a MO. Akce se jako posluchači zúčastnili bakalářští i magisterští studenti MUP a zájemci z řad odborné veřejnosti.

Cyklus Bezpečnostní dialog 10/20 pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Účelem cyklu je zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Pozornost je soustředěna zejména na období let 2002 až 2009, období výstavby profesionální AČR, nasazení českých vojáků v GWOT a hodnocení výsledků ve transformace ozbrojených sil v oblasti lidských a finančních zdrojů. Hlavním cílem je otevřít debatu o podobě transformace a soudobého působení ozbrojených sil České republiky. Více informaci o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na http://www.c4ss.cz.

Zpracoval: Oldřich Bureš, vedoucí C4SS

Fotogalerie