20/03/2011 - XIX International Educational Exhibition (Novosibirsk, Rusko) a návštěva partnerské Novosibirsk State Technical University

Účast Metropolitní univerzity Praha, kterou zastupoval JUDr. Josef Vochozka a Mgr. Martina Fantová, na veletrhu byla realizována na základě nabídky organizátora výstavy v Novosibirsku.

Novosibirsk je třetím největším městem v Rusku, takže účast na zdejší mezinárodní výstavě nám poskytla možnost propagovat studium na MUP u velkého počtu ruských studentů. Velký zájem byl především o obory International Relations and European Studies a Anglophone Studies. Nicméně studenty i rodiče zajímala i možnost studia českých oborů a tímpádem i přípravného kurzu českého jazyka. Tento způsob využívá hodně ruských studentů, pro které není problém se během jednoho roku naučit česky. Ze všech vystavovatelů byla MUP jedinou univerzitou z České republiky, což byla velká výhoda, která znásobila zájem o náš stánek. Prostor nám byl navíc vyhrazen na atraktivním místě hned u vstupu pro návštěvníky. Bonusem pro návštěvníky byly letáčky o MUP v ruském jazyce a taktéž celková komunikace v ruském jazyce, což ocenili zejména rodiče studentů. Kromě navázaných kontaktů s ruskými univerzitami jsme oslovili i univerzity z dalších zemí, přivezli jsme tedy nové kontakty pro rozšíření počtu našich partnerů v rámci programu Erasmus.

Mimo hlavního bodu programu – účasti na veletrhu – jsme využili i toho, že naše partnerská ruská univerzita se nachází právě v Novosibirsku a den před zahájením výstavy jsme univerzitu navštívili. Přijalo nás hned několik pracovníků Mezinárodního oddělení Novosibirsk State Technical University. Prohlédli jsme si velmi pěkný areál univerzity, který studentům poskytuje příjemné zázemí. Probrali jsme dosavadní spolupráci a domluvili jsme se na možné výměně pedagogických pracovníků. Vedení univerzity nás informovalo, že State Technical University prozatím nemůže studentům MUP nabídnout studium v anglickém jazyce, ale do budoucna se s ním počítá. V tuto chvíli je studium možné jen v ruském jazyce.

Zpracovala: Martina Fantová

Fotogalerie