19/03/2013 - Česká politika očima Petra Pitharta

Dne 19. března 2013 uspořádala Katedra politologie a humanitních studií kulatý stůl na téma Česká politika očima Petra Pitharta.

Dlouholetý aktivní politik zavzpomínal na období, kdy se dělilo Československo, či proces přijímání a naplňovaní dikce Ústavy ČR, a poukázal na řadu nedostatků a chyb z této etapy. Přiblížil činnost a své působení v Senátu a vrátil se i k přímé volbě prezidenta, kdy rekapituloval důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly. Ochotně a srdečně odpovídal na četné dotazy z řad publika, včetně studentů, mimo jiné i na jeho případný návrat do politiky. V souvislosti s touto tématikou rovněž zdůraznil, jak je v politice důležitá sebereflexe, odstup či nadhled. Zaplněné prostory žižkovské půdy byly dozajista svědectvím o zájmu našich studentů o současnou i nedávno minulou českou politiku.

Článek Martina Joachymstála na MupTimes.cz: Náš přístup k Ústavě je laxní

Fotogalerie