17/04/2013 - Muslimové v jižní Asii

Katedra asijských studií Metropolitní univerzity Praha pozvala PhDr. Dagmar Markovou, CSc., aby pronesla přednášku na téma "Muslimové v jižní Asii".

PhDr. Dagmar Marková, CSc., je proslulou indoložkou, o čemž svědčí prestižní mezinárodní cena za badatelský přínos v oboru hindštiny, jež jí byla udělena v roce 2012. Dr. Marková byla dlouholetou pracovnicí Orientálního ústavu AV ČR, kde se věnovala výzkumně i publikačně hindské literatuře a tematice sociálních a náboženských vztahů v indické společnosti.

Dr. Dagmar Marková uvedla svou přednášku historickým přehledem, jak islám pronikal na Indický subkontinent, jak zde vytvářel první státní celky a následně vytvořil státotvornou tradici, reprezentovanou mughalskou říší (1526-1858). Stručně představila vývoj indické muslimské komunity v 19. století, její vztahy s hinduistickou komunitou a neblahé působení koloniální vlády na eskalaci napětí mezi oběma komunitami. Podrobněji se zaměřila na působení muslimských reformátorů v procesu indického národního obrození (vzdělání, osvěta, emancipace žen). Těžištěm přednášky pak byl vývoj ve 20. století, formulování požadavku nezávislého Pákistánu (Muhammad Ikbál, Muhammad Alí Džinnáh) a dekolonizační proces, který vyústil ve vznik dvou nástupnických států Britské Indie – Indie a Pákistánu (14. a 15. srpna 1947). Dr. Marková poskytla i velmi inspirativní vhled do současné situace indické muslimské komunity, doprovázený příklady a zkušenostmi z četných výzkumných cest.

Fotogalerie

Plakát