30/04/2013 - Jak na odborné psaní

Odborná knihovna Jiřího Hájka na MUP uspořádala 30. dubna 2013 další ze seminářů, tentokrát s tématem "Jak na odborné psaní: od nápadu po publikaci". Seminář vedl PhDr. Ondřej Hausenblas – zkušený vysokoškolský pedagog a lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Cílem semináře bylo nabídnout metodické rady ke psaní odborných textů typu bakalářské nebo diplomové práce. Lektor zdůraznil důležitost několika etap psaní:

  1. rozmyslet si důvod a záměr psaní
  2. nanečisto si napsat koncept textu
  3. konzultovat text s různými osobami, spolužáky
  4. rozhodnout tón podání – co lze dát do textu z vlastních postojů, jaký použít jazyk – pro užití oborové terminologie je vhodné vytvořit si např. glosář slovíček a konzistentně užívat stejný termín pro jeden obsah
  5. zrevidovat text na základě připomínek a vlastní reflexe, zpětná vazba
Dále se účastníci dozvěděli o dalších požadavcích, které je nutno splnit , aby se člověk naučil dobře psát texty, a samozřejmě i další zajímavosti z tohoto oboru.

Fotogalerie

Plakát