15/05/2013 - Human Rights in India: Exclusive or Inclusive?

Katedra asijských studií MUP měla to potěšení zorganizovat dne 15. května 2013 hostující přednášku indické profesorky Aši Mukherdží z proslulé univerzity Višva Bháratí v Šántiniketanu, která přijela na pozvání garantky studijního programu doc. Knotkové-Čapkové.

Přednáška měla název "Human Rights in India: Exclusive or Inclusive? - in the Context of Political Philosophy" (Lidská práva v Indii: vylučování, nebo zahrnování? - v kontextu politické filosofie). Tematicky se soustředila na hledání průniků v pojetí lidských práv na základě tradic evropského i indického politického myšlení. Teoretické koncepty přednášející ilustrovala na konkrétních příkladech ze současného indického politického života, což studující inspirovalo k dotazům i živé diskusi.

Fotogalerie

Profesorka Asha Mukherjee (Áša Mukherdží) přednáší na mezinárodně proslulé indické universitě Višva Bháratí v Šantiniketanu. Univerzitu založil první indický (i asijský) nositel Nobelovy ceny Rabíndranáth Thákur. Univerzita dále rozvíjí jeho myšlenkovou tradici, k níž přispívá svými odbornými studiemi i Prof. Mukherjee. Oborovým zaměřením je filosofka, zabývá se především sociálně-etickými a politickými aspekty. V rámci univerzity založila také katedru Women Studies, jejíž vedoucí byla do loňského roku. Nyní přednáší na katedře filosofie.