20/05/2013 - Problémy popularizace vědy - úskalí publikování

Dne 20. května 2013 se v prostorách hlavní budovy MUP ve Strašnicích konal kulatý stůl s vysokoškolským pedagogem a spisovatelem doc. Janem Haladou, CSc. na téma "Problémy popularizace vědy: úskalí publikování".

Během živé diskuse došlo nejen na teoretické otázky popularizace vědeckých textů z oboru společenských věd, ale i na praktické záležitosti týkající se formátu, stylistické úrovně a volby nakladatele.

Fotogalerie

Plakát

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. je vysokoškolský pedagog, spisovatel a publicista. Po absolvování FFUK (obor filozofie – historie) nastoupil v roce 1968 do redakce nakladatelství Mladá fronta, kde působil na nebeletristickém úseku ve funkcích redaktora i zástupce šéfredaktora nakladatelství. Byl mimo jiné dlouholetým editorem edice literatury faktu Archiv. Od roku 1988 byl šéfredaktorem Lidového nakladatelství, od roku 1990 působí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Přednáší na žurnalistice a marketingové komunikaci a PR, působil a působí i na jiných vysokých školách, např. FFUK, VŠE, Univerzita Hradec Králové, Literární akademie J. Škvoreckého apod. Je členem několika edičních rad, např. časopisu Historický obzor, Komunikace, média, společnost, vědeckých rad apod., členem Obce spisovatelů, Syndikátu novinářů, SČKN, místopředsedou Klubu autorů literatury faktu, předsedou literární soutěže M. Ivanova za literaturu faktu. Je autorem či spoluautorem více než pětatřiceti knižních titulů, celé řady článků, statí a seriálů v četných periodikách, např. knih Něžná revoluce v pražských ulicích, Osudy moudrých, trojdílného Lexikonu české šlechty, Člověk a kniha, Encyklopedie praktické žurnalistiky, Galerie nesmrtelných, Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006, Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5, autorem mediálních hesel v desetidílné encyklopedii Universum, Ottově encyklopedii ČR, Encyklopedii pro 21. století, editorem řady Polozapomenuté války a tak podobně.