24/10/2013 - Conference - Viva Africa 2013

Česká asociace pro africká studia otevírá po letech prostor pro cílený rozvoj bádání o africkém kontinentu a jeho přenos do praxe.

Dne 24.10.2013 se u příležitosti mezinárodní afrikanistické konference Viva Africa uskutečnilo v Plzni ustavující zasedání České asociace pro africká studia (ČAAS). Založení asociace je vyvrcholením několikaletých snah o jednotnou podporu rozvoje afrických studií ve vědeckém výzkumu a vzdělávání. Zakládající členové z řad předních českých afrikanistů se shodli na cílech, mezi které řadí především pořádání tematických konferencí, přednášek a seminářů, pravidelnou publikační činnost, ale také přípravu návrhů na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oboru, a především pomoc se zaváděním výsledků vědy do praxe. Asociace stojí nyní před volbou předsedy a přípravou detailního plánu aktivit na rok 2014. Členem ČAAS se může stát jakákoliv osoba s ukončeným vysokoškolským vzděláním v daném oboru, nebo v oboru příbuzném, mající zájem o rozvoj afrických studií, stejně jako osoba, která vykonává činnost v oboru afrických studií, či ji materiálně podporuje.

www.africkastudia.cz

www.vivaafrica.cz


Účastníci ustavujícího zasedání České asociace pro africká studia, Plzeň 24.10.2013