10/10/2013 - Závěrečná konference Média pod lupou a Media Night

Rok trvající projekt Zvyšování mediální gramotnosti v ČR aneb Média pod lupou byl ukončen závěrečnou konferencí a mediální nocí 10. října 2013 v univerzitním středisku Metropolitní univerzity Praha v Hradci Králové.

Odborná část v podobě konference se zabývala tématy, jako jsou zpravodajství, reklama a internet. Jako první vystoupil dr. Jan Cebe (Metropolitní univerzita Praha) se svým příspěvkem o dějinám celebrit v Čechách. Dr. Jan Děkanovský (Metropolitní univerzita Praha) pojednával o vztahu médií, sportu a zábavy. Během odborné části konference dále hovořil dr. Petr Vybíral (Metropolitní univerzita Praha) o češtině a jejím užívání v médiích.

Druhý panel uvedl dr. Michal Šimůnek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) s příspěvkem na téma digitalizace, interaktivita a hypermedialita. Jeho kolega dr. Marek Šebeš zase účastníkům nastínil, jak vypadá běžný mediální svět dětí a mládeže.

Po formálnější konferenci následovala méně formální část - mediální noc (Media Night). Velmi zajímavá byla beseda s Mgr. Markem Wollnerem, dramaturgem a moderátorem pořadu Reportéři ČT. Hosté konference si mohli vyzkoušet také práci moderátora/ky v improvizovaném televizním studiu, kde nechybělo čtecí zařízení. Mgr. Radim Woláka předvedl velmi zábavnou ukázkovou hodinu mediální výchovy a až ve večerních hodinách ukončil mediální noc Mgr. Daniel Köppl promítáním reklam s výkladem neustále se měnících trendů.

O tom, zda se akce podařila, svědčí reakce účastníků.

„Byla bych vděčná za další podobné semináře. Skutečně jsem nadšená, moc se mi to líbilo, moc jsem si to užila a bylo to perfektní zpestření mého již pestrého života“ (V. Š.)

„Chci Vám velice poděkovat za zorganizování workshopu Média pod lupou a Media Night. Obdivuji Vás za to, co děláte, a doufám, že budu mít opět příležitost se zúčastnit akce s Vámi.(H. K.)

Program

Konference a předešlé workshopy byly spolufnancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Zvyšování mediální gramotnosti v ČR, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0112, jehož výstupem je publikace Média pod lupou – mediální výchova jako téma celoživotního vzdělávání.