29/10/2013 - Francouzská operace v Mali: úspěch nebo částečné řešení?

Col. (ret.) Bruno Bucherie, francouzský vojenský attaché žijící v České republice, přijal pozvání ke kulatému stolu Centra bezpečnostních studií MUP s názvem "Francouzská operace v Mali: úspěch nebo částečné řešení?".

Bruno Bucherie představil Mali jako zemi nacházející se v celkovém rozkladu politické ústřední státní moci. Důsledkem rozložení vládnoucího aparátu se území země sahelského pásma stalo působištěm nebezpečných radikálních skupin, islamistů a teroristů. Bruno Bucherie nejprve prezentoval reálie této země a dále detailně analyzoval důvody francouzské vojenské přítomnosti. Přednášku doprovázela aktivní diskuse všech přítomných posluchačů, společná beseda trvala přes 150 min.

Fotogalerie