04/12/2013 - Výcviková mise EU v Mali (EU TM)

Centrum bezpečnostních studií MUP (C4SS) uspořádalo 4. 12. 2013 3. přednášku z cyklu „Bezpečnostní dialog 2.0: Zahraniční mise ozbrojených sil České republiky očima jejich účastníků“ s názvem Výcviková mise EU v Mali (EU-TM).

Naším hostem byl npor. Marek Štěpánek, velitel 1. české jednotky v Mali (Armáda České republiky, 43. výsadkový prapor). Po detailním rozboru současných i minulých konfliktů v Mali přiblížil zejména své osobní zkušenosti s fungováním této první africké mise Armády České republiky. Akce se jako posluchači zúčastnili bakalářští i magisterští studenti MUP a zájemci z řad odborné veřejnosti. Více informací o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na http://www.c4ss.cz

Cyklus přednášek přímých účastníků zahraničních misí ozbrojených sil České republiky je pokračováním úspěšného cyklu veřejných přednášek Bezpečnostního dialogu 10/20: 10 let v NATO, 20 let transformace ozbrojených sil České republiky, který probíhal v letech 2009–2013. Jeho cílem bylo zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Seznam přednášek z tohoto cyklu, včetně PowerPoint prezentací (pokud je přednášející experti dali k dispozici k uveřejnění), naleznete zde.

Fotogalerie