27/02/2014 - Pišme dobře česky v odborném textu

Dne 27. 2. proběhl seminář certifikovaného lektora programu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“ Dr. Ondřeje Hausenblase na téma Pišme dobře česky v odborném textu.

Lektor shrnul obecné zásady ke stylistice, členění odborného textu a zmínil některé z pravopisných záludností. V další časti lektor odpovídal na dotazy posluchačů a představil konkrétní chyby v diplomových a bakalářských prací z hlediska spisovné češtiny.