29/04/2014 - Hlavní rysy indického výtvarného projevu - historický průřez

Centrum asijsko-pacifických studií uspořádalo 29. 4. 2014 hostovskou přednášku PhDr. Dagmar Pospíšilové, Ph.D. na téma: Hlavní rysy indického výtvarného projevu – historický průřez.

V rámci přednášky Dr. Pospíšilová seznámila posluchače s hlavními trendy v indickém uměleckém projevu, a to jak ve výtvarném umění, tak architektuře a uměleckém řemesle, které jsou symbiózou různých myšlenkových a náboženských proudů. Tyto proudy našly své vyjádření ve všech uměleckých projevech Indie. Přednášku doprovodila prezentace (Power Point) s ukázkami výtvarných děl, z nichž mnohé se nacházejí ve sbírkách Náprstkova muzea.

PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc. je indoložka a historička, která se zaměřuje na zpracování sbírek jižní a jihovýchodní Asie ve sbírkovém oddělení Náprstkova muzea. Spravuje také sbírky Předního východu a Střední Asie, včetně anatolských koberců ze sbírky Rainera Kreissla.

Fotogalerie