11/04/2014 - Odpovědnost územní samosprávy

Dne 11. dubna 2014 Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva uspořádalo konferenci k problematice odpovědnosti územní samoprávy. Konference byla konána pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a proběhla na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje.

Konference byla zaměřena na celou škálu otázek týkajících se územní samosprávy, a to s důrazem na problematiku odpovědnosti územní samoprávy, jakož i na problémy s odpovědností územní samoprávy spojenými. Zvolená tematika byla diskutována účastníky nejen z pohledu vnitrostátního, nýbrž i z perspektivy mezinárodní (především té evropskounijní). Konference k problematice odpovědnosti územní samosprávy vytvořila prostor pro výměnu zkušeností a získání nových informací důležitých pro činnost územní samoprávy.

Program konference