23/05/2014 - Média a my

Centrum pro studium mediální kultury při MUP ve spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika v Košicích připravilo mezinárodní studentský workshop, který se pod názvem „Média a my“ konal v pátek 23. května v budově MUP na Jarově.

Čeští studenti představili své výzkumné projekty přímo na Jarově, prezentace slovenských účastníků byla přenášena jako videohovor z Košic po internetu. Za Metropolitní univerzitu se zúčastnila dvě družstva a jedna samostatná účastnice, Šafárikovu univerzitu reprezentovali tři soutěžící. Prezentaci jednotlivých projektů doplnila následná diskuze. Na závěr se porota po krátké poradě jednomyslně shodla na vítězi - Peter Getlík s projektem Konfrontácia národných mediálnych kultúr a medzinárodný mediálny priestor. Druhé místo společně obsadili Kristýna Lokvencová, Tereza Schücková a Nikola Rybárová s Genderovou analýzou pořadu Herbář a Viktor Wurm s projektem Politický marketing. I přes drobné technické nedostatky s videopřenosem se porotci z obou stran shodli, že workshop proběhl úspěšně, vzbudil zájem u studentů a umožnil porovnat zpracovávaná témata i metodické přístupy obou škol. Bylo by proto přínosné, aby se podobný workshop pravidelně opakoval.