09/10/2014 - Being Europeans: Problems of Identity Behind and Beyond Politics, Economy and Law

Dne 9. října 2014 Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva uspořádalo odborný seminář k problematice evropské identity nazvaný “Being Europeans: problems of identity behind and beyond politics, economy and law.” Na tomto semináři vystoupil pan Alessandro Testa, Ph.D., pedagog působící na Univerzitě Pardubice. Seminář byl veden v anglickém jazyce.

Pan Alessandro Testa v průběhu semináře pojednal o problematice evropské identity s důrazem na antropologickou perspektivu. V této souvislosti se zabýval historickými souvislostmi jejího utváření, neustále narůstající důležitostí této otázky, zejména pak ve vztahu k takovým klíčovým otázkám současného světa jako např. migrace, integrace, náboženská tolerance či kulturní dědictví.