24/10/2014 - Nature, Environment, Sustainable Development: The Case for India

Katedra asijských studií MUP uspořádala 24. října 2014 konferenci s mezinárodní účastí, nazvanou Nature, Environment, Sustainable Development: The Case for India (připravila Blanka Knotková-Čapková, garantka studijního oboru).

Konceptuálním záměrem konference bylo propojit tematické uchopení environmentální problematiky, jak je zobrazována v indické filosofii a literatuře, se sférou životní praxe – tj. jaké jsou její praktické dopady na sociální realitu a jaké jsou kritické reflexe těchto dopadů. Jednotlivé referáty nabídly perspektivy souvislostí politických, sociálních a kulturních. Zvláštní pozornost byla věnována mocenským aspektům, jež ovlivňují jak debaty politicko-ekologické, tak debaty kulturně analytické, zohledňující přírodní symboliku a její interpretace v myšlení a umění. Vedle hostujících zahraničních kolegyň z Indie a Polska se konference aktivně účastnili výzkumní pracovníci/e z českých odborných institucí, jako je MUP, Orientální ústav AV ČR (tyto dvě instituce v letošním roce podepsaly smlouvu o vzájemné spolupráci), Ústavu mezinárodních vztahů AV ČR a FF UK. Konferenci zakončila živá diskuse, do níž se zapojili přednášející i studující z publika. Zazněly v ní i velmi inspirativní eticko-politické otázky, týkající se aktuálních problémů (udržitelného) rozvoje, vztahu lidí k přírodě, i soužití lidí v přírodě a s přírodou.