iMUP: Hlavní stránka

Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví 21. 6. 2016 Autor: redakce Již třináctá konference s tematikou práv k duševnímu vlastnictví, kterou uspořádala Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, proběhla v pátek 10. června v budově MUP v Praze na Žižkově. Konala se v rámci grantu EU-IPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví): Raising Awareness about the Value of Intellectual Property in the Czech Republic and Slovakia.